Představujeme: Jak se učí umělá inteligence v kamerových systémech

25. 05. 2021

Umělá inteligence. Tato dvě slova se kolem nás objevují často a je jisté, že v příštích letech budou získávat čím dál víc na významu. Víte ale, jak umělá inteligence funguje a jak je možné, že při použití v kamerových systémech rozpozná přítomnost zloděje v okolí domu?

Pro spoustu podniků už je umělá inteligence (anglicky artificial intelligence, zkráceně AI) nezbytností, bez níž by vůbec nemohly fungovat. Nemáme tím na mysli jen firmy vyvíjející roboty, které si většina laiků pod pojmem „umělá inteligence“ představí. Do popředí se tento fenomén dostává také v automobilovém průmyslu, ve strojírenství nebo zemědělství. 

Důležitou roli sehrává i u zařízení zajišťujících bezpečnost všeho druhu – sem spadají také inteligentní kamerové systémy TORLIN.

Umělá inteligence

Nejprve učení, pak řešení

Co byste si měli představit pod umělou inteligencí, pokud jste ji doteď neznali? Ve zkratce jde o schopnost různých strojů jednat a vyhodnocovat situace stejně dobře jako člověk. Může jít o reakci na nečekané podněty, tvorbu kreativních výtvorů či rozpoznávání nových objektů ve svém okolí. K obrovským výhodám umělé inteligence patří, že nezahrnuje žádné vědomí a emoce, což jí v některých případech dává náskok nad lidmi.

Jakkoliv je umělá inteligence převratná a náročná disciplína, její základní princip funguje až překvapivě jednoduše. Staví na dvou základních činnostech:

  1. učení
  2. řešení nastalé situace

Umělá inteligence ve stroji (například robot) se tak nejprve musí z tisíců, ale častěji i milionů podnětů naučit, jak správně k jednotlivým situacím přistupovat, a teprve potom je může řešit. Platí zde přímá úměra: čím déle a čím víc se toho stroj naučí, tím lépe zvládne problémy řešit. Takže ano, platí zde oblíbená fráze: „učit se, učit se a učit se“!

Jak se „šprtá“ systém TORLIN

Učení a trénování potřebuje umělá inteligence vždy. Záleží jen na tom, k jakým účelům ji chce člověk využít a co od ní očekává. 

My například dlouhodobě učíme umělou inteligenci v kamerovém systému TORLIN.
U něj je jedním ze základů, aby na první pohled rozpoznal, že se do domu nebo jiného objektu snaží dostat zloděj. Jak jsme ho to naučili? Dostal od nás tisíce různých obrázků, na kterých byly osoby, auta, prázdná zahrada před domem nebo zvířata a další předměty. 

Všechny požadované obrázky (vstupy) se systém TORLIN naučil a díky tomu umí vyhodnotit, jestli je ve střeženém prostoru opravdu jen ten, kdo tam být má.

Umělá inteligence na stavbě? Žádný problém

Na závěr malý příklad, jak umělá inteligence v kamerách TORLIN skvěle plní svou úlohu tam, kde byste její využití možná nečekali: na stavbě. TORLIN jsme naučili rozpoznávat, jestli osoby pohybující se na staveništi mají na hlavě helmu. Jednoduše proto, že jde o povinnost a nenošení helmy na stavbě znamená porušení předpisů.

Umělá inteligence kamerového systému si zapamatovala, jak vypadá osoba bez helmy a jak vypadá osoba s helmou. Následně dostala instrukce, která ze dvou situací je špatně (tzn. člověk bez helmy). Pokud tedy kamera zaznamená osobu bez ochrany hlavy, inteligentní systém ihned upozorní pracovníka ostrahy. Užitečné, co říkáte?